ปราจีนเฟอร์นิเจอร์

��������������������������������������������������������������������������� ������������������2550

ราคาชุดละ 194,000 บาท

ครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ 1ชุด ดังรายการ

ลำดับ รูปแบบ รายการ จำนวน หน่วย ราคาต่อหน่อย ราคารวม
1 C6 โต๊ะสาธิต 1 ชุด 12,000.00 12,000.00
2 B8 โต๊ะเรียนวิทยาศาสตร์ 10 ตัว 2,000.00 20,000.00
3 B1 โต๊ะครูพร้อมเก้าอี้ 1 ชุด 3,600.00 3,600.00
4 B9 เก้าอี้ประจำโต๊ะวิทยาศาสตร์ 40 ตัว 400 16,000.00
5 B10 ตู้ใต้ระดับหน้าต่างพร้อมก๊อกน้ำและอ่างน้ำ 4 ตู้ 7,500.00 30,000.00
6 C12 ตู้ทึบระดับหน้าต่าง 4 ตู้ 7,300.00 29,200.00
7 C13 ตู้เก็บสารเคมี 4 ตู้ 8,500.00 34,000.00
8 C15 ตู้เก็บอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 4 ตู้ 8,200.00 32,800.00
9   รถเข็นอุปกรณ์ 1 คัน 2,200.00 2,200.00
10 B19 ชั้นหนังสือเอนกประสงค์ 4 หลัง 2,750.00 11,000.00
11 C7 แท่นยกพื้น (1ชุดมี3แท่น) 1 ชุด 3,200.00 3,200.00
          รวม 194,000.00

แสดง 1-11 จาก 11 รายการ