ปราจีนเฟอร์นิเจอร์

เกี่ยวกับเรา

ปราจีนเฟอร์นิเจอร์

1.ข้อมูลกิจการ

บริษัทปราจีนสถาพร  จำกัด   ก่อตั้งขึ้นในปี   พ.ศ. 2531  โดย  นายชาญชัย  จินดาสถาพร

ทุนจดทะเบียน 100  ล้านบาท

สำนักงานใหญ่   ตั้งอยู่เลขที่   181/4 ถนนเทศบาลดำริ  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง

จังหวัดปราจีนบุรี   25000   โทรศัพท์  037-213816- 8

สำนักงานสาขาที่ 1 เป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์  ตั้งอยู่เลขที่ 97  หมู่ที่ 4  ถนนสุวรรณศร

ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130

โทร.037 - 291871- 4  โทรสาร. 037 - 291873

สำนักงานสาขาที่ 2 เป็นคลังสินค้า  ตั้งอยู่เลขที่ 214/3 ถนนประชาอุทิศ ตำบลประจันตคาม 

อำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี 25130

เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต โต๊ะเก้าอี้นักเรียน และอุปกรณ์การศึกษาที่ใช้ในโรงเรียน เช่น การสร้างห้องปฏิบัติการทางภาษา (SOUND LAB) การสร้างห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์( SCIENCE LAB ),การสร้างห้องเรียนอนุบาล,ประถม,มัธยมศึกษาและดำเนินการเกี่ยวกับการผลิต ตู้,โต๊ะทำงานและเครื่องใช้ในสำนักงาน ต่อมาบริษัทได้ขยายธุรกิจเข้าสู่การผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ส่งออกไปยัง

2.เครื่องจักร

บริษัท ปราจีนสถาพร  มีเครื่องจักที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้และเหล็กอย่างครบถ้วนทั้งเครื่องตัดไม้ไสไม้ อัดประสานไม้ ขึ้นรูป เครื่องขัด และเครื่องพ่นสี

3.วัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักสำหรับการผลิตของบริษัทฯ ได้แก่ ไม้ยางพาราอบแห้ง ไม้อัดยาง ไม้ปาร์ติเกิ้ล ไม้ MDF  สีสำหรับงานไม้ อุปกรณ์ประกอบการจับยึด (Fitting) ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีจำหน่ายในประเทศทั้งหมดสำหรับวิธีการจัดซื้อ บริษัทฯ จัดซื้อโดยตรงกับผู้ผลิต  หรือตัวแทนจำหน่าย โดยพิจารณาคัดเลือกผู้ขาย 2 3 ราย และวางแผนการสั่งซื้อล่วงหน้าให้ผู้ขายทยอยจัดส่งวัตถุดิบให้ตามแผนการผลิต โดยบริษัทฯ จะได้รับเครดิต 30 120 วัน

4.กระบวนการผลิต

บริษัทปราจีนสถาพร จำกัด ได้จัดแบ่งการผลิตไว้เป็น 3 ฝ่าย คือ

ฝ่ายผลิต 1 ทำการผลิตสินค้าจากไม้บอร์ด ได้แก่ ไม้ขัด ไม้ปาร์ติเกิ้ล ไม้ MDF

ฝ่ายผลิต 2 ทำการผลิตสินค้าจากไม้จริง (Solid Wood)

ฝ่ายผลิต 3 ทำการผลิตสินค้าจากเหล็ก

ทั้งนี้   แต่ละฝ่ายผลิตจะมีพื้นที่ เครื่องจักร  และบุคลากรประจำของแต่ฝ่ายผลิต  และมีกระบวนการผลิตของ     แต่ละผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน  มีการวางแผนการผลิตและทำการผลิตในระบบการผลิตแบบต่อเนื่อง

5.การตลาด
5.1.โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

5.2.โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา

5.3.ลูกค้าเอกชน

5.4.บริษัท ศูนย์รวมครุภัณฑ์ 2000 จำกัด

5.5.หจก.ไพศาลวิทยา

5.6.บจก.คลังนานาธรรม

5.7.ส่งออกต่างประเทศ อิตาลี่ อเมริกา  อังกฤษ

และเป้าหมายของบริษัทจะขยายยอดการผลิตงานส่งออกนอกและงานฝีมือออกไปในตลอดต่างประเทศ

เวลาให้บริการ