ปราจีนเฟอร์นิเจอร์

โต๊ะและเก้าอี้นักเรียนเดี่ยว

฿0.00
1.1ชุดประกอบด้วย โต๊ะ 1ตัว และเก้าอี้ 1ตัวPTB-026-A200 โต๊ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6PCH-026-A200 เก้าอี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-62.ทำด้วยไม้ยางพารา ทำสีธรรมชาติ 3.ม
  • หมวดหมู่ : อื่นๆ
  • รหัสสินค้า : 000180

รายละเอียดสินค้า โต๊ะและเก้าอี้นักเรียนเดี่ยว

1. 1ชุดประกอบด้วย โต๊ะ 1ตัว และเก้าอี้ 1ตัว
  PTB-026-A200 โต๊ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6
  PCH-026-A200 เก้าอี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6
2. ทำด้วยไม้ยางพารา ทำสีธรรมชาติ
3. มีความมั่นคงแข็งแรง ได้แนวดิ่งแนวฉาก
4. ชนิด ขนาดความหนาของไม้
 พื้นโต๊ะและพนักพิง เป็นไม้ยางพาราอันประสานหนา 20มม.
 ขา เป็นไม้ยางพารา ขนาด 23x48มม. พนัง ขนาด 20x48มม.
 ยึดขาโต๊ะเป้นไม้ยางพารา ขนาด 20x34มม.
 พื้นนั่งเป็นไม้ยางพาราอัดประสานหนา 15มม.
5. ขนาด ระดับความสูงของโต๊ะและเก้าอี้
 โต๊ะ ลึก 0.40 กว้าง0.55 สูง 0.65 ม.
 เก้าอี้ ลึก 0.35 กว้าง0.34 สูง 0.74 ม.
/* Products stats */