ปราจีนเฟอร์นิเจอร์

โต๊ะและเก้าอี้เด็กเล็กขนาดนั่ง 6 คน

฿0.00
1.โต๊ะ 1ตัว และเก้าอี้ 6ตัว รวมเป็น 1ชุด 2.ทำด้วยไม้ทั้งหมด 3.มีความมั่นคง แข็งแรง ได้แนวดิ่งแนวฉาก 4.ชนิด ,ขนาด และความหนาของไม้ - หน้าโต๊ะทำด้วยไม้ปาติเกิ้ลบอร์ดหนา 19มม. ผิวเมลามีนปิ
  • หมวดหมู่ : อื่นๆ
  • รหัสสินค้า : 000199

รายละเอียดสินค้า โต๊ะและเก้าอี้เด็กเล็กขนาดนั่ง 6 คน

1. โต๊ะ 1ตัว และเก้าอี้ 6ตัว รวมเป็น 1ชุด
2. ทำด้วยไม้ทั้งหมด
3. มีความมั่นคง แข็งแรง ได้แนวดิ่งแนวฉาก
4. ชนิด ,ขนาด และความหนาของไม้
 - หน้าโต๊ะทำด้วยไม้ปาติเกิ้ลบอร์ดหนา 19มม. ผิวเมลามีนปิดขอบพลาสติก
 - พื่นนั่งและพนักพิง ไม้ยางพาราอัดประสานหนา 15มม.
 - ขาโต๊ะและเก้าอี้ ไม้ยางพารา ขนาด 22x46มม.
 - พนังและคาน ไม้ยางพารา ขนาด 20x46มม.
5. ระดับความสูงของโต๊ะและเก้าอี้
 - โต๊ะ ขนาด กว้าง 0.58 ยาว 1.08 สูง 0.52 เมตร
 - เก้าอี้ ขนาด กว้าง 0.35 ลึก 0.34 สูง 0.60 เมตร
/* Products stats */