ปราจีนเฟอร์นิเจอร์

โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้

฿0.00
1.โต๊ะ 1ตัว และเก้าอี้ 2ตัว รวมเป็น 1ชุด PTB-039 โต๊ะอาหาร ขนาด กว้าง 0.60 ยาว 1.20 เมตร PCH-007 เก้าอี้ไม้ระแนง ขนาด กว้าง 0.30 ยาว 1.20 เมตร 2.ทำด้วยไม้และเหล็ก 3.มีความมั่นคง แข
  • หมวดหมู่ : อื่นๆ
  • รหัสสินค้า : 000192

รายละเอียดสินค้า โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้

1. โต๊ะ 1ตัว และเก้าอี้ 2ตัว รวมเป็น 1ชุด
 PTB-039 โต๊ะอาหาร ขนาด กว้าง 0.60 ยาว 1.20 เมตร
 PCH-007 เก้าอี้ไม้ระแนง ขนาด กว้าง 0.30 ยาว 1.20 เมตร
2. ทำด้วยไม้และเหล็ก
3. มีความมั่นคง แข็งแรง ได้แนวดิ่งแนวฉาก
4. ชนิด,ขนาดและความหนาของไม้และเหล็ก
- พื้นโต๊ะไม้ปาติเกิ้ลบอร์ด หนา19มม.ผิวเมลามีนสีขาวปิดขอบพลาสติก
- โครงโต๊ะ เหล็กกลวง ขนาด 1\"x2\"หนา 0.8มม.
- พื้นนั่งไม้ยางพารา ขนาด 20x42มม.
- โครงเก้าอี้ เหล็กกลวง ขนาด 3/4\"x3/4\"หนา 0.8มม.
5. ระดับความสูงของโต๊ะและเก้าอี้ แบ่งเป็น3ระดับ
- อนุบาล โต๊ะสูง 0.55 เก้าอี้สูง 0.32 เมตร
- ป.1-ป3 โต๊ะสูง 0.60 เก้าอี้สูง 0.35 เมตร
- ป.4-ป6 โต๊ะสูง 0.65 เก้าอี้สูง 0.35 เมตร
/* Products stats */